ES projektai

Klientų savitarnos sprendimų diegimas UAB „GEMIMEX“

Klientų savitarnos sprendimų diegimas UAB „GEMIMEX“

UAB „GEMIMEX“ 2022 m. vasario 18 d. pasirašė projekto „UAB „Klientų savitarnos sprendimų diegimas UAB „GEMIMEX““, projekto kodas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0068 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įsigyta ir įdiegta elektroninė prekių ir paslaugų nuotolinio užsakymo sistema.

Sistema padėtų potencialiems klientams formuoti užsakymus savitarna - neatvykstant į įmonės patalpas, taip sutaupant tiek savo, tiek įmonės darbuotojų laiką bei resursus, o taip pat prisidedant prie Covid-19 viruso susirgimų plitimo mažinimo.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 50 400,00 Eur, projektui skirta iki 37 800,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovas – 2023 m. vasaris.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis: Giedrius Mažukna
Direktorius
(8 653) 38155

info@gemimex.lt

UAB „GEMIMEX“ eksporto plėtros projektas

UAB „GEMIMEX“ eksporto plėtros projektas

UAB „Gemimex“ 2019 m. liepos 22 d. pasirašė projekto „UAB „GEMIMEX“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0018 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto tikslas – UAB „GEMIMEX“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, numatoma dalyvauti tarptautinėse juvelyrinių dirbinių parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją.
Juvelyrinių dirbinių ir papuošalų sektoriuje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Dalyvavimas parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais ir sustiprinti su esamais užsakovais, bet ir geriau ištirti vartotojų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų paslaugų ir produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti ir išplėsti įmonės pozicijas tarptautinėse rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.
Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 90 198,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 45 000,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis – 2020 m. vasaris.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Giedrius Mažukna
Direktorius
(8 653) 38155
info@gemimex.lt

UAB „Gritpedžiai“ ir Ko eksporto plėtros projektas

UAB „Gritpedžiai“ ir Ko eksporto plėtros projektas

UAB „Gritpedžiai“ ir Ko 2019 m. liepos 29 d. pasirašė projekto „UAB „Gritpedžiai“ ir Ko eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0218 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto tikslas – UAB „Gritpedžiai“ ir Ko konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, numatoma dalyvauti tarptautinėse juvelyrinių dirbinių parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją.
Juvelyrinių dirbinių ir papuošalų sektoriuje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Dalyvavimas parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais ir sustiprinti su esamais užsakovais, bet ir geriau ištirti vartotojų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų paslaugų ir produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti ir išplėsti įmonės pozicijas tarptautinėse rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.
Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 94 024,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 45 000,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2020 m. lapkritis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Zenonas Mažukna
Direktorius
(8 37) 452580
office@amberbymazukna.com

Susisiekite

Telefonas: +370 374 52580 / Whatsapp: +370 676 37502
office@amberbymazukna.com

Kur mus rasti

Chemijos g. 29G,
Kaunas, LT - 51333,